Reportaže

Od gra­da do gra­da

Od gra­da do gra­da

Piše: Ni­na Ko­va­če­vić Ka­da u to­ku jed­nog pu­to­va­nja obi­đe­te vi­še gra­do­va i upo­zna­te se sa raz­li­či­tim kul­tu­ra­ma, isto­rij­skim sti­lo­vi­ma, ar­hi­tek­ton­skim re­še­nji­ma i na­či­ni­ma ži­vo­ta nji­ho­vih me­šta­na, po­mi­sli­te ka­ko ste za­i­sta pri­vi­le­go­va­ni mo­guć­no­šću da pu­tu­je­te kroz...

Povratak sebi

Povratak sebi

Piše: Nina Kovačević U današnje vreme napetog poslovnog galopiranja i neprestane užurbanosti da se sve postigne što pre, ako je moguće odmah, čovek lako može da se nađe u grotlu konfuzije i automatizma; da zaboravi...

Kroz kapiju pustinje

Kroz kapiju pustinje

Piše: Goran Kastratović Nakon dva sata leta od Beograda, JAT-ov Boing 737 prilepio se uz pistu međunarodnog aerodroma “Habib Burgiba” u Monastiru, primorskom gradu u Tunisu. Istovremeno  je sletelo pet aviona iz istočnoevropskih zemalja (Rusije,...

Jezera Bele Crkve

Jezera Bele Crkve

Piše: Nina Kovačević Odmor. Koliko se toga značajnog za čoveka krije u toj naizgled jednostavnoj reči. Odmor –  ono što nam je svima više nego potrebno u ovim vremenima “bez vremena”. Često se dešava da prva...

Na obroncima neba

Na obroncima neba

 Piše: Goran Kastratović Tamo gde se susreću večnost i ovozemaljsko, gde se vreme meri zvonima koja na svaka tri sata podsećaju gde nam je uvir i zašto postojimo na zemlji, u vrletima planine Rile, negde...

Am­ster­dam – grad mu­zej

Am­ster­dam – grad mu­zej

Piše: Ve­sna Ko­va­če­vić Am­ster­dam je grad ka­rak­te­ri­stič­ne ar­hi­tek­tu­re, ka­na­la i bro­di­ća… Grad po­znat kao mu­zej na otvo­re­nom, ri­zni­ca zna­me­ni­tih gra­đe­vi­na i spo­me­ni­ka… Osno­van kra­jem 12. ve­ka kao ma­lo ri­bar­sko me­sto na oba­li re­ke Am­stel, on...

Per­kov sa­laš

Per­kov sa­laš

Piše: Ni­na Ko­va­če­vić Po­sto­je me­sta u ko­ji­ma ži­vot pul­si­ra u rit­mu tam­bu­ri­ce; me­sta gde šum ora­ha do­ma­ćin­ski re­že obim­ne kri­ške zre­log bo­sta­na… Baš u ta­kvim “ži­vot­nim od­ma­ra­li­šti­ma” se uz mi­ris pi­te od ja­bu­ka lak­še di­še,...

Page 1 of 2 1 2

Kalendar događaja

<< Mar 2020 >>
MTWTFSS
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.